Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

GESTIÓ RCDE

Des de 2001: Funcions d’assessoria a la comissió de patrimoni del RCD Espanyol durant tot el procés de construcció de l’estadi, des de l’elecció dels terrenys fins al moment de la inauguració a l’agost de 2009. 

Feines portades a terme:
  • Direcció del procés urbanístic.
  • Organització del concurs d’arquitectes i concurs adjudicació empresa explotadora del centre comercial
  • Adjudicació dels terrenys per a la construcció del centre comercial annex.
  • Adjudicació de les obres d’urbanització de l’estadi.
  • Al càrrec de la coordinació de tots els agents que han intervingut en el procés constructiu (tècnics, constructores, administracions i organismes oficials) en representació del RCDE des de l’establiment del programa funcional fins a l’entrega del estadi, així com de les obres d’urbanització.
Aquesta activitat ha permès aprofundir en la problemàtica de la gestió d’urbanització i construcció de promocions d’alt pressupost (100.000.000 € entre estadi i urbanització) en base a les responsabilitats adquirides:
  • Direcció del projecte
  • Representació de la propietat.
  • Control econòmic.
  • Gestió llicències.
  • Negociació amb les administracions.
A partir de 2009 assessorament en temes urbanístics i de gestió patrimonial del club.